LogoBIP - Szpital Powiatowy w Zawierciu

Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Praca dla Kierownika Apteki

Szpital Powiatowy w Zawierciu

zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Apteki Szpitalnej:

Opis stanowiska pracy

1.Organizacja pracy w Aptece

2.Zapewnienie dostępu do produktów leczniczych  i wyrobów medycznych

3.Opracowanie oraz aktualizacja szpitalnej listy leków (SLL) we współpracy z Komitetem  

   Terapeutycznym

4.Przygotowywanie SIWZ oraz udział w postępowaniach przetargowych na produkty lecznicze i 

    wyroby medyczne

5.Udzielanie lekarzom zatrudnionym w Szpitalu  informacji o lekach będących w dyspozycji Apteki

    w tym o lekach nowo wprowadzonych do leczenia

6.Nadzór nad prawidłowymi warunkami przechowywania produktów leczniczych i wyrobów

    medycznych w magazynach Apteki

7.Kontrola w komórkach organizacyjnych w zakresie prawidłowej gospodarki produktami leczniczymi i

     wyrobami medycznymi

8.Nadzór nad prawidłowym przechowywaniem dokumentów (oryginały recept ,faktur )oraz

   prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej

9.nadzór nad utrzymaniem w Aptece odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych

10.Raportowanie komunikatów dotyczących wstrzymania lub wycofania produktów leczniczych i

     wyrobów medycznych  do właściwego organu

11.Sprowadzanie leków w trybie IMPORT -DOCELOWY

12.Nadzór nad  utylizacją przeterminowanych leków oraz utylizacja przeterminowanych leków

     psychotropowych i narkotycznych

13.Zgłoszenia podejrzenia działania niepożądanego leku lub incydentu medycznego

14.Nadzór nad komunikacją z dostawcami w sprawie reklamacji

15.Nadzór nad minimalnymi stanami magazynowymi

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:  pełny wymiar czasu pracy

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe - tytuł magistra farmacji,
  • posiadany tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, klinicznej lub farmacji aptecznej
  • dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece szpitalnej,
  • znajomość pakietu Office,
  • samodzielność i zaangażowanie,
  • dobra organizacja pracy, dokładność i terminowość oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Oferty w formie CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy składać do dnia 20.05.2022r.:

w Kancelarii Szpitala ul. Miodowa 14, Pawilon A, I piętro, pokój nr 17

lub 

drogą elektroniczną na adres mailowy: kadry@szpitalzawiercie.pl

Utworzył:
Lucyna Sobusik
Dokument z dnia:
2022-04-05 15:02:52
Dokument oglądany razy:
14765
Opublikował:
Lucyna Sobusik
Publikacja dnia:
2022-04-05 15:02:55
Data modyfikacji:
2022-05-06 13:57:38