LogoBIP - Szpital Powiatowy w Zawierciu

Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Praca dla Kierownika Działu Żywienia

Szpital Powiatowy w Zawierciu

zatrudni pracownika na stanowisko Kierownik Działu Żywienia:

Opis stanowiska pracy

 1. Terminowe przygotowywanie posiłków zgodnie wymogami systemu HACCP oraz zasadami żywienia dietetycznego .
 2. Dbanie o estetykę i jakość przygotowanych posiłków (cechy organoleptyczne, wartość odżywcza), zachowanie należnej ilości (gramatury) porcji, zachowanie należnej dla potrawy temperatury podczas obróbki cieplnej oraz podczas wydawania posiłków, zachowanie należytego stanu sanitarno-epidemiologicznego sprzętu i urządzeń wykorzystywanych przy wydawaniu potraw.
 3. Przyjmowanie i/lub pobieranie z magazynu artykułów spożywczych do przygotowania posiłków.
 4. Ekonomiczne wykorzystywanie pobranych produktów zgodnie z zasadami gospodarności.
 5. Rozliczanie się przed bezpośrednim przełożonym z surowców pobranych do przygotowania posiłków.
 6. Organizowanie pracy własnej zgodnie z ergonomią czasu pracy.
 7. Wykonywanie powierzonych zadań z uwzględnieniem wykonania wszystkich czynności cząstkowych składających się na realizacje zadania.
 8. Konsultowanie prawidłowości wykonywanych czynności z pracownikami o większym doświadczeniu zawodowym.
 9. Korygowanie na bieżąco nieprawidłowości w realizacji powierzonych zadań.
 10. Odpowiedzialne wydawanie poszczególnych potraw na oddziały zgodnie z ekonomią planowania i wydawania oraz otrzymanego zapotrzebowania.
 11. Pobieranie, opisywanie i przechowywanie prób pokarmowych zgodnie z wytycznymi aktualnego rozporządzenia.
 12. Porządkowanie na bieżąco własnego stanowiska pracy oraz pomieszczeń użytkowanych w czasie procesu produkcyjnego.
 13. Utrzymanie w czystości i dobrym stanie technicznym naczyń, drobnego sprzętu gastronomicznego oraz urządzeń będących na wyposażeniu wszystkich pomieszczeń należących do kuchni.
 14. Odpowiedzialność za samodzielne organizowanie i wykonywanie przydzielonych zadań.
 15. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją systemu HACCP.
 16. Zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu i/lub rozwiązywanie na bieżąco sytuacji problemowych wynikających z nieprawidłowej realizacji powierzonych zadań.
 17. Zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu zapotrzebowania na artykuły niezbędne do wykonywania bieżących zadań przed wyczerpaniem zapasów (np.: środki myjące, ściereczki, rękawiczki jednorazowe, fartuchy foliowe, opakowania na posiłek itp.).

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:  pełny wymiar czasu pracy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe: dietetyka,
 • staż pracy – min. 3 lata,
 • książeczka sanitarno-epidemiologiczna,
 • znajomość pakietu Office,
 • samodzielność i zaangażowanie,
 • dobra organizacja pracy, dokładność i terminowość oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferty w formie CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy składać do dnia 10.06.2022r:

w Kancelarii Szpitala ul. Miodowa 14, Pawilon A, I piętro, pokój nr 17

lub 

drogą elektroniczną na adres mailowy: kadry@szpitalzawiercie.pl

Utworzył:
Lucyna Sobusik
Dokument z dnia:
2022-05-06 13:55:24
Dokument oglądany razy:
14622
Opublikował:
Lucyna Sobusik
Publikacja dnia:
2022-05-06 13:56:14
Data modyfikacji:
2022-05-26 11:16:42