LogoBIP - Szpital Powiatowy w Zawierciu

Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Praca dla Zastępcy Głównego Księgowego

Szpital Powiatowy w Zawierciu zatrudni:

Osobę na stanowisku Zastępca Głównego Księgowego

w wymiarze 1 etatu

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie ze standardami sprawozdawczości finansowej i przepisami prawa podatkowego;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań dla instytucji zewnętrznych;
 • Czynny udział w badaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta;
 • Weryfikacja dokumentów pod względem podatkowym i rachunkowym;
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawa podatkowego oraz ich bieżące wdrażanie;
 • Nadzór nad procesami księgowymi i podatkowymi oraz nad prawidłowym obiegiem i archiwizacją dokumentów księgowych;
 • Udział w procesie zamknięcia okresów księgowych;
 • Nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań oraz terminowym i skutecznym egzekwowaniem należności od dłużników Szpitala;
 • Kontrola i księgowanie dokumentów księgowych: kosztowych i sprzedażowych;
 • Znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem środków UE, rozliczanie realizowanych przez Szpital Projektów, kontrola finansowo-księgowa zadań, monitorowanie kosztów realizacji projektu w korespondencji z budżetem;
 • Wsparcie głównego księgowego w zakresie wykonywanych przez niego zadań;
 • W zastępstwie GK wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • Przygotowywanie analiz finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • Prowadzenie rachunku kosztów wg miejsc powstawania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Definiowanie i aktualizacja MPK (miejsc powstawania kosztów) oraz „kluczy” rozliczających koszty;
 • Miesięczne rozliczenie kosztów działalności poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • Bieżące analizowanie kont kosztów w układzie rodzajowym oraz rodzajów działalności,
 • Sporządzanie kalkulacji kosztów planowanych i wykonanych wybranych zadań oraz obliczanie kosztów jednostkowych stosowanych procedur medycznych (wycena)
 • Sporządzanie wymaganych analiz i sprawozdań kosztowych;
 • Analiza i kontrola kosztów jednostkowych działalności poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 

Wymagania:

Wykształcenie wyższe kierunkowe, minimum 6-letnie doświadczenie zawodowe, w tym, co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym, mile widziana znajomość przepisów o finansach publicznych, oraz doświadczenie w jednostkach publicznych oraz SP ZOZ, wysoko rozwinięte zdolności analityczne, bardzo dobra organizacja pracy własnej, zaangażowanie w powierzone obowiązki, dobra znajomość aplikacji pakietu MS Office (w szczególności MS Excel), Prawo jazdy kategorii B,  

 

Oferujemy:
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę
- udział w szkoleniach
- świadczenia socjalne 
- przyjazną atmosferę

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: kadry@szpitalzawiercie.pl do dnia 31.08.2023r.

 

W CV prosimy zamieścić klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

`

Utworzył:
Lucyna Sobusik
Dokument z dnia:
2023-06-27 14:15:49
Dokument oglądany razy:
6535
Opublikował:
Lucyna Sobusik
Publikacja dnia:
2023-06-27 14:15:57
Data modyfikacji:
2023-06-27 14:15:57