LogoBIP - Szpital Powiatowy w Zawierciu

Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Strona Główna

TermomodernizacjaSzpital Powiatowy w Zawierciu jest systematycznie rozwijającym się samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Jego początki sięgają roku 1962. Jako SP ZOZ działa od roku 1998.

Szpital jest placówką o wielospecjalistycznym profilu udzielanych świadczeń, która zabezpiecza potrzeby zdrowotne dla ok. 184 000 mieszkańców powiatu Zawierciańskiego oraz powiatów ościennych. W strukturze organizacyjnej funkcjonują: oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, medyczne laboratorium diagnostyczne, zakład RTG, zakład rehabilitacji.

Szpital jest nastawiony na rozwój i systematyczne podnoszenie jakości udzielonych świadczeń. W tym celu aktywnie działa na polu pozyskiwania środków finansowych z programów Unii Europejskiej, pozyskuje nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz rozszerza zakres świadczonych usług.

Szpital prowadzi także działalność w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia:

  • realizuje program przesiewowych badań wczesnego wykrywania raka piersi oraz szyjki macicy,
  • program w zakresie leczenia WZW,
  • okulistyczny program leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

Szpital stawia na rozwój, jakość usług oraz satysfakcję pacjentów. Misją Szpitala jest: Fachowa opieka medyczna i poczucie bezpieczeństwa dla naszych pacjentów. Szpital uzyskał Certyfikat Zintegrowanych Systemów Zarządzania w zakresie:

  • jakości - PN-EN ISO 9001:2009
  • środowiska - PN-EN ISO 14001:2005
  • BHP - PN-N 18001:2004

W latach 2007, 2008, 2010 Szpital Powiatowy w Zawierciu uzyskał wyróżnienie w konkursie Perły Medycyny w kategorii szpitale wielospecjalistyczne powyżej 400 łóżek.

Dużym osiągnięciem, jest opracowanie projektu i pozyskanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej na utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z nowoczesnym lądowiskiem. Oddział – SOR został uruchomiony w 2015 r. a wraz z nim otwarto pracownie Tomografii Komputerowej, zakupiono min. Aparat RTG oraz inny nowoczesny sprzęt medyczno-diagnostyczny. Również ze środków unijnych w 2015 r. został wdrożony i uruchomiony system informatyczny do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, tj. system HIS, medyczny portal e-pacjent oraz RIS/PACS system diagnostyki obrazowej. Od 2015 r. jest realizowany Program współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach Programu PL 07 - Program badań onkologicznych układu pokarmowego, w ramach którego zakpiono nowy sprzęt do badań ERCP, laparoskopii, kolonoskopii i gastroskopii.