LogoBIP - Szpital Powiatowy w Zawierciu

Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Praca dla fizjoterapeuty

Szpital Powiatowy w Zawierciu

zatrudni pracownika na stanowisko fizjoterapeuty:

Opis stanowiska pracy

 1. Przeprowadzanie testów czynnościowych i fizykalnych określających sprawność ruchową pacjentów, w celu określenia zakresu fizjoterapii.
 2. Wykonywanie lub nadzorowanie zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych
  i masażu.
 3. Nawiązywanie kontaktu z chorym, w celu zapewnienia jego współpracy w zajęciach fizjoterapeutycznych.
 4. Ustalanie indywidualnego programu ćwiczeń fizjoterapeutycznych odpowiednich dla danego schorzenia i stanu chorego.
 5. Prowadzenie fizjoterapii przywracającej sprawność w chorobach zaburzających czynność układu ruchu (nerwowo-mięśniowo-szkieletowego).
 6. Prowadzenie fizjoterapii i psychoterapii u osób po amputacji kończyn i zaopatrzonych
  w protezy.
 7. Organizowanie i nadzorowanie terapii zajęciowej, przekwalifikowania zawodowego osób
  ze schorzeniami narządu ruchu i osób z protezowanymi kończynami oraz adaptacji do życia
  i pracy.
 8. Prowadzenie dokumentacji ćwiczeń i zabiegów fizjoterapeutycznych i ich wpływu
  na wydolność i sprawność ruchową pacjentów.
 9. Uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom, wypisywaniu wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne (kule, laski, wózki, protezy).

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:  pełny wymiar czasu pracy

Wynagrodzenie zasadnicze: zgodnie z Ustawą

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – fizjoterapia,
 • samodzielność i zaangażowanie,
 • dobra organizacja pracy, dokładność i terminowość oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Oferty w formie CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy składać:

w kancelarii Szpitala, pokój nr 17, I piętro,

lub

drogą elektroniczną na adres mailowy: kadry@szpitalzawiercie.pl do dnia 30.07.2023r.
Utworzył:
Lucyna Sobusik
Dokument z dnia:
2023-06-23 08:18:45
Dokument oglądany razy:
6870
Opublikował:
Lucyna Sobusik
Publikacja dnia:
2023-06-23 08:19:17
Data modyfikacji:
2023-06-23 08:19:17