LogoBIP - Szpital Powiatowy w Zawierciu

Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Praca dla Inspektora w Dziale Zaopatrzenia

Szpital Powiatowy w Zawierciu

zatrudni pracownika na stanowisko Inspektora w Dziale Zaopatrzenia:

Opis stanowiska pracy

 1. Opracowanie zestawień ilościowo-wartościowych materiałów, środków czystości, odzieży ochronnej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala.
 1. Realizacja zamówień artykułów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Szpitala oraz prowadzenie i kompletowanie dokumentacji z nimi związanej.
 2. Realizacja procesu reklamacji artykułów zakupionych zgodnie z zapotrzebowaniami
  składanymi do Działu.
 3. Dokonywanie analizy rynku dostawców w przedmiocie każdego zapotrzebowania.
 4. Przestrzeganie zasad racjonalności i efektywności gospodarowania oraz dbałość o interes
  szpitala poprzez wyszukiwanie najkorzystniejszych ofert.
 1. Czuwanie nad terminowością realizacji złożonych zamówień.
 2. Przygotowywanie dokumentacji do zamówień publicznych.
 3. Prowadzenie rejestru zamówień.
 4. Prowadzenie rejestru faktur do każdej zawartej umowy
 5. Przygotowywanie sprawozdań rocznych z udzielonych zamówień.
 6. Zachowanie tajemnicy służbowej/ zawodowej.
 7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

Wymiar czasu pracy:  pełny wymiar czasu pracy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe – min. 1 rok,
 • biegła znajomość pakietu Office,
 • samodzielność i zaangażowanie,
 • dobra organizacja pracy, dokładność i terminowość oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferty w formie CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy składać:

w kancelarii Szpitala

lub
drogą elektroniczną na adres mailowy: kancelaria@szpitalzawiercie.pl

Utworzył:
Dominika Jurek
Dokument z dnia:
2023-09-27 14:11:34
Dokument oglądany razy:
1532
Opublikował:
Dominika Jurek
Publikacja dnia:
2023-09-27 14:11:36
Data modyfikacji:
2023-09-27 14:12:44