LogoBIP - Szpital Powiatowy w Zawierciu

Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Praca dla palacza - obsługa węzła cieplnego

Szpital Powiatowy w Zawierciu poszukuje osoby do obsługi węzła cieplnego (palacza) przy ul. Niedziałkowskiego 15 - obsługa kotła opalanego paliwem stałym (węglem).
W zakres obowiązków wchodzi również:

1. Ocena wzrokowa dostawy opału.
2. Wrzucenie opału do zasobników zaraz po dostawie
3. Ocena jakości opału w trakcie procesu spalania w kotle CO
4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości powiadomienie Działu Technicznego
5. W razie zagrożenia zawiadomienie Policji
6. Zachowanie w czystości pomieszczeń kotłowni
7. Prowadzenie ewidencji rozchodu opału, sporządzanie oraz przekazywanie do Dz. Technicznego comiesięcznych raportów.

Wymagane: posiadanie uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami, doświadczenie niezbędne do realizacji ww. zadań.
Szczegółowych informacji udziela: Dział Techniczny pod nr tel.: 32/ 6740372, w dni pon-pt, w godz. 8.00-14.00

Dokumenty kandydatów zainteresowanych pracą należy składać na adres:
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Szpital Powiatowy w Zawierciu
ul. Miodowa 14,
42-400 Zawiercie
e-mail: kadry@szpitalzawiercie.pl tel: 32 67 40 363

Prosimy o zamieszczenie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na dokumentach rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.)

Utworzył:
Szpital Powiatowy w Zawierciu
Dokument z dnia:
2017-12-27 14:51:24
Dokument oglądany razy:
31746
Opublikował:
Szpital Powiatowy w Zawierciu
Publikacja dnia:
2017-12-27 14:52:02
Data modyfikacji:
2022-03-15 10:54:07