LogoBIP - Szpital Powiatowy w Zawierciu

Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Praca dla pracownika działu Zamówień Publicznych

Szpital Powiatowy w Zawierciu

zatrudni pracownika do Działu Zamówień Publicznych:

 

Opis stanowiska pracy

 • kompleksowa obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • udział w procesach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji, w tym udział
  w pracy komisji w zakresie badania ofert
 • sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • archiwizacja postępowań zgodnie z wewnętrznymi procedurami

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:  pełny wymiar czasu pracy

Wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie w pracy związanej z udzielaniem zamówień publicznych po stronie Zamawiającego
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych  i aktów wykonawczych do ustawy oraz ustawy o finansach publicznych.
 • znajomość pakietu Office
 • samodzielność i zaangażowanie
 • dobra organizacja pracy, dokładność i terminowość oraz umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagania preferowane

 

 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań przetargowych finansowanych ze środków UE
 • znajomość specyfiki zamówień publicznych w branży medycznej

Oferty w formie CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),prosimy składać:

w kancelarii Szpitala

lub

drogą elektroniczną na adres mailowy: kadry@szpitalzawiercie.pl do dnia 10 stycznia 2022 r.

 

  

 

Utworzył:
Lucyna Sobusik
Dokument z dnia:
2021-12-22 14:34:38
Dokument oglądany razy:
3778
Opublikował:
Lucyna Sobusik
Publikacja dnia:
2021-12-22 14:35:27
Data modyfikacji:
2022-03-15 10:45:18