LogoBIP - Szpital Powiatowy w Zawierciu

Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Pracownik Administracyjny w Dziale Kadr i Płac

Szpital Powiatowy w Zawierciu

zatrudni pracownika na stanowisko administracyjne do Działu Kadr i Płac

Opis stanowiska pracy

 • rekrutacja, nabór i zwalnianie pracowników;
 • zakładanie akt pracowników;
 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych;
 • przygotowywanie kart ewidencji czasu pracy;
 • analizowanie przygotowanych do decyzji Dyrektora Szpitala materiałów dotyczących
  przyjmowania, zwalniana, przenoszenia pracowników na inne stanowiska
  i przegrupowania zgodnie z przepisami;
 • analizowanie stanu zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy w komórkach
  organizacyjnych Szpitala;
 • nadzór nad sprawami związanymi z dokształcaniem i doskonaleniem pracowników;
 • kontrolowanie różnych form szkolenia zawodowego podjętych przez pracowników;
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Ministerstwem Zdrowia i Urzędem
  Marszałkowskim Województwa Śląskiego w sprawach pracowniczych;
 • obsługa programu ”Płatnik”;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych zgodnie z ustawą i przepisami wykonawczymi;
 • przyjmowanie wniosków urlopowych;
 • archiwizacja dokumentów.

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:  pełny wymiar czasu pracy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego w zakresie umów cywilno-prawnych i umów zleceń, zasad rozliczania czasu pracy, Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o zawodzie lekarza, Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • znajomość pakietu Office,
 • samodzielność i zaangażowanie,
 • dobra organizacja pracy, dokładność i terminowość oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania preferowane

 • mile widziane doświadczenie w służbie zdrowia,
 • znajomość systemu kadrowego - Infomedica

Oferty w formie CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy składać do dnia 31.12.2022r.:

w Kancelarii Szpitala ul. Miodowa 14, Pawilon A, I piętro, pokój nr 17
lub
drogą elektroniczną na adres mailowy: elzbieta.cebo@szpitalzawiercie.pl

Utworzył:
Lucyna Sobusik
Dokument z dnia:
2022-10-11 14:22:02
Dokument oglądany razy:
7692
Opublikował:
Lucyna Sobusik
Publikacja dnia:
2022-10-11 14:22:20
Data modyfikacji:
2023-05-10 14:33:30